บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด
โทร 02 148 5473-4, 095-481-9161, 099-595-4178 Line ID : @tpsp1
 • th

ตู้เก็บสารไวไฟ


ตู้เก็บสารไวไฟ

รายละเอียดสินค้า

Chemicals flammable storage cabinets.

 


Industry leading Justrite Sure-Grip? Ex Safety Cabinets offer safe, dependable flammable liquid storage and protection.

Sure-Grip? EX includes New Exclusive Features to make a workplace Extra safe, Extra Secure.

Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing hazardous liquids in high performance Sure-Grip? EX safety cabinets. Designed to meet OSHA and NFPA standards, cabinets are sturdily constructed of all-welded, 18-gauge (1mm), double-walled steel with 1.5" (38mm) of insulating air space for fire resistance. Fail-safe, 3-point self-latching system provides easy, positive door closure. Three durable stainless steel bullet latches offer optimum longevity with increased heat resistance.

For added convenience and safety, only Sure-Grip? EX offers these exclusive features:


U-Loc? Padlockable Handle (Patent Pending!)
Attractive U-Loc? padlockable paddle handle with slip resistant grip offers easy fingertip operation and reduces dangerous "catches" from passing traffic. Handle is supplied with two keys and accepts an optional No. 5 Master Lock? padlock for added security. Padlock offers a greater visual deterrent and can be easily keyed different, keyed alike, or master keyed for employee convenience or to limit access to authorized personnel.

Haz-Alert? Reflective Labeling (Patent Pending!)
When illuminated by a flashlight beam, hazardous warning labels burst with high visibility under fire conditions or power outages. Labels are strategically positioned in high and low zones to help firefighters easily locate volatile liquids.

SpillSlope? Safety Shelves (Patent Pending!)
Sturdy galvanized steel SpillSlope? shelves safely direct incidental spills to back and bottom of leak proof sump. Adjustable on 3" (76mm) centers, they meet ANSI standards with a 350 lb. (159 kg.) safe allowable load. Other extras include rounded safety door corners to reduce accidental nicks or cuts, 2" (51mm) leak tight sump, dual vents with flame arresters, four adjustable leveling feet, grounding connector, and hazard warning in three languages. Fully painted inside-and-out with a durable, lead-free hybrid powder paint for chemical resistance, each cabinet is backed by a Ten-Year Warranty.

All models are fully compliant to OSHA and NFPA and most are FM approved. Self-close models also meet the Uniform Fire Code. They shut and latch automatically when fusible links melt at 165?F (74?C) under fire conditions. Patented, concealed closing mechanism in self-close style maximizes available shelf space and minimizes risk of damage to the mechanism.

All cabinets meet OSHA 29 CFR 1910.106 and NFPA Code 30 and most are FM Approved. Shelves meet ANSI MH28.1

OSHA compliant safety cabinets provide safe, secure storage and organization for flammable liquids. They minimize employee exposure, reduce fire risks, and add to efficiency when positioned near points of-use. Only Sure-Grip? EX cabinets offer firefighter friendly Haz-Alert? reflective labels for high visibility in the dark and a versatile U-Loc? padlockable handle for greater convenience and security.


Built to the highest quality standards, all Justrite? cabinets are designed to meet NFPA standards and OSHA regulations. 3-point locking system with high strength stainless steel bullet latches offer maximum protection under fire conditions. Most cabinets have been approved by Factory Mutual ("FM"), the independent certification agency, to ensure performance to demanding standards.

Yellow Safety Cabinets for Flammables


Store smaller quantities nearby.

When storing smaller quantities of flammable liquids at a work station or adding to existing storage capacities, Countertop and Compac cabinets make it possible to store flammables safely even when available space is at a minimum. Supplied with one adjustable shelf, these cabinets have the same great features of Justrites larger cabinets.

Countertop Safety Cabinets allow increased access to often-used liquids, without compromising safety. Portable size keeps work areas flexible. An optional wall hanger assembly is available if wall mounting is desired.

Compac Safety Cabinets fit almost anywhere and provide protection even where space is at a premium. Only 23.25" wide, they hold a full twelve or fifteen gallons of flammables. A great size for the home handyman.

Yellow Countertop and Compac Cabinets


Store smaller quantities nearby.

When storing smaller quantities of flammable liquids at a work station or adding to existing storage capacities, Countertop and Compac cabinets make it possible to store flammables safely even when available space is at a minimum. Supplied with one adjustable shelf, these cabinets have the same great features of Justrites larger cabinets.

Countertop Safety Cabinets allow increased access to often-used liquids, without compromising safety. Portable size keeps work areas flexible. An optional wall hanger assembly is available if wall mounting is desired.

Compac Safety Cabinets fit almost anywhere and provide protection even where space is at a premium. Only 23.25" deep, they hold a full twelve or fifteen gallons of flammables. A great size for the home handyman.


Optional Colors For Countertop and Compac Cabinets


 

 

Use color to help designate contents.


Justrite safety cabinets are available in a variety of colors that are suitable for the storage of flammable liquids.
Some commonly used color choices:

 • Yellow cabinets are most often used for flammable liquids
 • Red cabinets usually identify combustible liquids
 • Blue cabinets typically store corrosive liquids
 • Green cabinets store and identify pesticides and insecticides
 • Gray or white cabinets can be used for misc. such as hazardous waste materials
 • Neutral color cabinets for laboratory settings to match existing case work

Optional Colors For Safety Cabinets


Can and Cabinet Value Package!

Standard yellow flammables cabinets with lever handle in convenient sizes paired with our popular five gallon, Type I Safety Can for an unbeatable value.

 

Optional Colors For Safety Cabinets


Store waste material separately!

Made to the same exacting standards of flammable safety cabinets, these flammable waste cabinets are the solution for temporary collection and segregation of waste liquids. Large warning label "Flammable Waste - Keep fire Away" clearly identifies contents.

White Cabinets for Flammable Waste


Wall Mount Safety Cabinets make the most of usable storage space.

Wall Mount Cabinets are ideal for storing small containers near work areas without taking up extra floor space. Eye level positioning allows for easy access to solvents. Only 12" deep, the 20-gallon model features five adjustable shelves to accommodate multiple containers. Both sizes come complete with mounting hardware.

White Cabinets for Flammable Waste


 

Conveniently locate liquids near work areas.

Undercounter Cabinets provide quick access at work stations by taking advantage of undercounter space for the safe storage of flammables. Cabinet is sized and fitted with a 3.5"h x 2.5"d kickplate to mount flush with other cabinetry. Dual vents with flash arresters are located on the back wall for easy connection if ventilation is needed. Leveling feet adjust to 1.125" for alignment on uneven floors.

Yellow Undercounter Cabinets


 

 

Expand storage and safely segregate liquids.

Justrite Piggyback Cabinets provide additional safe storage for flammables without taking up valuable floor space. Designed to mount on top of Justrites standard 30- and 45-gallon manual or self-close cabinets, they can also be used singly as a benchtop cabinet or stacked to provide additional storage. Piggyback Cabinets also lend themselves to wall mounting with the purchase of a Wall Hanger Assembly. Piggyback units are not to be used with sliding door cabinets.

Yellow Piggyback Safety Cabinets


Expand storage and safely segregate liquids.

Justrite Piggyback Cabinets provide additional safe storage for flammables without taking up valuable floor space. Designed to mount on top of Justrites standard 30- and 45-gallon manual or self-close cabinets, they can also be used singly as a benchtop cabinet or stacked to provide additional storage. Piggyback Cabinets also lend themselves to wall mounting with the purchase of a Wall Hanger Assembly. Piggyback units are not to be used with sliding door cabinets.

Optional Colors For Piggyback Safety Cabinets


Justrite's Aerosol Can Benchtop Safety Cabinet

 • Fits up to twenty-four aerosol cans in two easy roll-out shelves
 • Compact size fits virtually anywhere for hassle-free organization
 • Key-locking Sure-Grip? door handle secures contents
 • Meets NFPA Code 30 and OSHA regulations
 • Quality backed by exclusive Ten-Year Warranty

Justrite's Aerosol Can Benchtop Safety Cabinet safely stores and organizes aerosol cans. Constructed of sturdy 18-gauge double wall, welded steel with 1.5" of insulating air space for fire resistance. Cabinet features two 24-gauge galvanized steel roll-out shelves with "easy-glide" plastic rollers with stopguard for protection against shelf "fall-out." Fixed position shelves have twelve 2.75" diameter openings, accept cans up to 10" tall, and are removable for easy cleaning. Cabinet is outfitted with a Sure-Grip? flush mounted handle with gripper pad for easy fingertip-controlled opening. The non-protruding handle and rounded corners on doors also provide an added measure of safety.

Other features include three-point self-latching door with fail-safe closing mechanism, a leaktight 2" bottom sump, four adjustable leveling feet, built-in grounding connector to prevent static build-up, and a trilingual warning label. Finished inside and out with a durable lead-free hybrid epoxy and polyester powder paint for chemical resistance, cabinet is backed by Justrite's exclusive Ten-Year Warranty. Meets NFPA Code 30 and OSHA regulations. Ships fully assembled.

Aerosol Can Benchtop Safety Cabinet


For Jobsite Safety and Security - The only jobsite chest built to store flammables

Safesite? Chests are the first to offer safe, compliant storage for flammables along with protected storage for corrosive liquids, tools, or valuables. They are ideal for construction, utilities, and maintenance areas where gasoline, other fuels, paint thinners or chemicals are used. Five Styles allow you to choose just the right features for your application. OSHA and NFPA compliant flammable storage units offer fire safety and help protect against misuse or arson. The same valued fire protection of Justrite's industry leading indoor Safety Cabinets is now available in a new design for portable outdoor use.

Premium Insulated Cabinets, ULC Listed


Conveniently locate liquids near work areas.

Undercounter Cabinets provide quick access at workstations by taking advantage of undercounter space for the safe storage of flammables. Cabinet is sized and fitted with a recessed 3.5"h x 2.5"d (89 x 64mm) kickplate to mount flush with other cabinetry. Dual vents with flash arresters are located on the back wall for easy connection if ventilation is needed. Leveling feet adjust to 1.125" (29mm) for alignment on uneven floors. Cabinet height raises 0.625" (16mm) with leg levers fully extended.

Optional Colors For Undercounter Cabinets


Safe, transportable storage for oils, chemicals, and cleaners

 • Safe, transportable storage for oils, chemicals, and cleaners
 • Ideal for manufacturing facilities, amusement parks, movie sets, any recreational facility using small quantities of flammables for cleaning and maintenance.

OSHA compliant, fire resistant design offers the smallest available safety cabinet footprint for easy mobility on service vehicles, carts and maintenance trikes for point-of-use applications. Flush mounted U-Loc? handle comes with 2 keys and accepts optional padlock. Cabinet comes with one adjustable shelf, 3 bungee cords to keep contents in place during movement, and features a leaktight 2" (51mm) well. Made of durable steel with a tough powder paint finish and dependable 3-pt. latching system, this cabinet is backed by a 10-year limited warranty.
 

Mini Safety Cabinet


For Jobsite Safety and Security - The only jobsite chest built to store flammables

Safesite? Chests are the first to offer safe, compliant storage for flammables along with protected storage for corrosive liquids, tools, or valuables. They are ideal for construction, utilities, and maintenance areas where gasoline, other fuels, paint thinners or chemicals are used. Five Styles allow you to choose just the right features for your application. OSHA and NFPA compliant flammable storage units offer fire safety and help protect against misuse or arson. The same valued fire protection of Justrite's industry leading indoor Safety Cabinets is now available in a new design for portable outdoor use.

All Safesite? Chests have a durable 16-gauge body and lid. All welded steel construction is protected by a superior UV-protected powdercoat finish inside and out to stand up to weather and abusive conditions. Recessed handles on sides and lid eliminate any protrusions that could be damaged during transport. Extra thick .25" tangs welded to inside of lid, securely interlock into dual internal recessed padlock pockets for maximum protection from bolt cutters. Heavy-duty 12-gauge runners allow the cabinet to be forklifted. Optional casters (two swivel and two locking) can be attached for easy mobility. Quality is backed by Five-Year Limited Warranty.

Choose from three styles: fire resistant Safety Chests, corrosion resistant ChemCor? Lined Storage Chests, or General Storage Chests for crew or supervisor's valuables.

Safesite's Flammable Storage Chests protect flammables from ignition sources, misuse or theft. Only Safesite? Safety Chests are built to OSHA and NFPA specifications for the safe storage of flammables. They provide protected storage of fuels, paint thinners, solvents, or other flammables typically found at construction and utility jobsites. Easy portability with optional casters also make them ideal for indoor maintenance and construction locations where solvent and other chemicals are use. 

Safesite® Chests for Storage of Flammables


New Slimline Cabinet adds storage in tight spaces.

Justrite Slimline Cabinet turns tight quarters into storage space! Even with a small footprint, this cabinet offers a big advantage when workspace is at a premium. Safety and convenience are built into it's compact design. Double wall, air insulated, welded steel construction offers fire resistance. A three-point, self-latching door on a continuous piano hinge provides smooth, secure closure. Cabinet includes three "spill-catcher" galvanized steel shelves to catch incidental drips and a 2" leakproof sump for spill control. Other extras include dual vents, adjustable leveling feet, a grounding connector, and large trilingual warning label identifying contents. Finished in a chemical resistant powder coat paint, this 22-gallon capacity unit combines durability and safety into a space saving design.

Yellow Slimline Safety Cabinets


Conveniently-sized cabinet fits virtually anywhere - slim width adds extra storage space where wide cabinets won't fit, while extra depth ensures maximum capacity.

Justrite Deep Slimline Safety Cabinet provides compliant, fire-resistant storage for flammable liquids. Safety features include sturdy, 18-gauge welded steel with double-wall construction and 1.5" thermal insulating air space, self-latching door for secure closure and maximum protection under fire conditions, 2" leakproof sump to protect against hazardous spills, and a grounding connector to protect against static build-up. Finished in a chemical resistant powdercoat paint, this 54-gallon capacity unit combines durability and safety into a space-saving design. Ideal for expanding storage alongside existing 60 or 90 gallon, 34" deep cabinets. Other extras include four adjustable leveling feet, a continuous piano hinge for smooth door operation, and a large, trilingual warning label identifying contents. Third-party testing ensures that the highest safety standards are met. Cabinets meet OSHA 29 CFR 1910.106, NFPA Code 30-Section 4.3.3, and have FM approval. Extra features of the self-close style include concealed door-closing mechanism for obstruction-free access to top shelf, and a fusible link that holds door open and melts at 165?F for automatic closure.

Deep Slimline Safety Cabinet


Slimline Safety Cabinets

Optional Colors For Slimline Safety Cabinets


 

Are your flammables at risk?

Safely store and protect costly fuels or chemicals from tampering or theft. Security system includes .25" x 2" steel bar stock, high visibility barrier bar secured across both doors to deter prying. Crossbar is firmly supported by two brackets welded across the front of the cabinet doors and interlocks onto two sidewall brackets. Padlock lugs on crossbar and side bar channel are located on each side of the cabinet, provide double layered steel strength and accept No. 5 Master Locks. Set of two keyed-alike locks are sold separately. Lockable doors with Sure-Grip handle are designed with a three-point latch for an extra measure of security. Manual closing door style self-latches for maximum protection under fire conditions. High visibility warning labels promote proper usage while contrasting color crossbar enables security checks even from a distance.

Built to OSHA and NFPA specifications, fire resistant design includes double-walled, 18-gauge all welded construction with 1.5" of insulating air space. Additional safety features include dual vents with flame arresters, 2" leaktight sump to capture spills, and grounding connector. Adjustable shelves maximize capacity for a variety of containers.

High Security Safety Cabinets make it easy to relocate when empty. The cabinets are equipped with four leveling feet to assure stability on uneven surfaces. Your choice of manual or self-close doors.

All cabinets carry an exclusive 10-year limited warranty when used indoors.

Optional Colors For Slimline Safety Cabinets


Safe storage for solvent filled drums.

For storage of larger quantities of flammable solvents, heavy-duty Drum Cabinets are available in a variety of styles and sizes. Built to the same high standards as regular safety cabinets, these cabinets are designed to house one or two 30- to 55-gallon drums. Cabinets for vertically positioned drums are available for single or double drum storage, while horizontally positioned drums accommodate a single drum with a drum cradle. Drum Cabinets feature a half-depth shelf to enable access to drum pumps and funnels while providing additional storage capacity. A full array of drum accessories and equipment is available to ensure maximum safety when storing and handling drums of hazardous materials.

Safe storage for solvent filled drums.

Horizontal Drum Storage Cabinets are designed to house drums being used for gravity flow dispensing. The interior provides space for a drip can and includes tracks to guide drum cradle into position. (Drum cradle sold separately)

Optional Colors For Slimline Safety Cabinets


Safe storage for solvent filled drums.

Vertical Drum Storage Cabinets safely house one or two 30- to 55-gallon drums. All cabinets are supplied with a removable, adjustable half-depth shelf to store Class III materials or spare accessories such as drum funnels, vents and antistatic wires. Cabinets are also designed to accommodate a drum equipped with a pump or funnel so the cabinet may be used as a pumping station or for waste accumulation. Cabinets are offered with and without roller assemblies which facilitate the movement of heavy drums.

Yellow Vertical Drum Storage Cabinets


Separate flammable waste materials.

For temporary on-site accumulation and storage of waste liquids, these vertical drum safety cabinets safely store waste awaiting pickup and disposal. Spacious size accommodates drums equipped with safety funnels. Each cabinet includes a handy half-depth shelf for additional storage. Large warning label on outside doors identifies contents "Flammable Waste - Keep Fire Away."

White Drum Cabinets for Flammable Waste


Safe storage for solvent filled drums.

Ramp for Drum Cabinets aids in loading drums with a hand truck. Designed to fit all styles of drum cabinets, locator is easily positioned over the sill to keep ramp securely in place. Tread design on surface maximizes traction. Load limit: 750 lbs.

Drum Rollers facilitate the movement of heavy drums inside the cabinet.

Accessories for Drum Storage Cabinets


Combines both drum and container storage into one partitioned OSHA compliant cabinet.

 • 115-gallon capacity cabinet for flammables accommodates one vertical 55-gallon or 30-gallon drum with a separate compartment that holds up to twelve 5-gallon safety cans.
 • Includes drum rollers in the sump of the cabinet to facilitate movement of heavy drums
 • Three heavy gauge galvanized steel shelves adjust on 2.25" centers: two full size for can compartment and one half-depth shelf in drum section provides accessory storage while still allowing use of a pump or funnel.
 • Sturdy 18-gauge double wall steel construction with 1.50" of insulating air space.
 • Each door self-latches to ensure the mandatory three-point latching system engages automatically when the door is pushed closed.
 • Self-close model is equipped with a fusible link that holds doors wide open during use and melts at 165?F to automatically close doors in the event of a fire.

 

OSHA compliant, fire resistant Double-duty cabinet offers safe, versatile storage for latge and small capacity containers of flammable liquids. Both compartments have an independently self-latching, locking door for maximum protection under fire conditions.

Drum storage compartment has one half-depth adjustable that enables access to pumps and funnels while providing additional storage capacity. Removable rollers facilitate placement of drums. The other compartment has two full-depth adjustable shelves and holds a full 60 gallons. Durable hybrid finish of epoxy and polyester on uneven surfaces. Built-in grounding connector for easy grounding. Four vents with flame arresters are strategically located at bottom left and top right of outside side panels, along with two vents on inside partition to provide ventilation if required by local jurisdiction. Highly visible trilingual warning label "Flammable - Keep Fire Away" clearly identifies contents.

Optional ramp aids in loading drums with a hand truck.

Yellow Double-Duty Safety Cabinets

 

หมวดหมู่:
อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี
ปรับปรุงล่าสุด:
10 พฤศจิกายน 2015
ตู้เก็บสารไวไฟ ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Max Bri บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ถุงมือ ยี่ห้อ Towa

ถุงมือ ยี่ห้อ Towa ถุงมือ PVC มีคุณสมบัติในการป้องกันสารเคมี โซลเว้นท์ ทนต่อการเสียดสี มีความคล่องตัว กระชับ

สอบถาม
อุปกรณ์กันลื่น ยี่ห้อ KLEEN-TEX

พรมกันลื่น ยี่ห้อ KLEEN-TEX พรมใยไนล่อนพันเกลียว ดักฝุ่นได้ดีเยี่ยม สามารถนำไปซักได้ พื้นหลังเป็นไนไตร

สอบถาม
ถุงมือ ยี่ห้อ Atom Gloves

ถุงมือ ยี่ห้อ Atom Gloves ถักทอด้วย Kevlar เคลือบยางไนไตร แบบไร้ตะเข็บ ให้ความกระชับ มีคุณสมบัติป้องกันการบาดได้ดีเยี่ยม

สอบถาม
ผู้นำเข้าเข็มขัดนิรภัยกันตก

เราเป็นผู้นำเข้าเข็มขัดนิรภัยกันตก ราคาโรงงาน

สอบถาม
ชุดป้องกันรังสีความร้อน

ชุดป้องกันรังสีความร้อน ผลิตจากผ้า ALUMINIZED DUAL MIRROR

สอบถาม
รองเท้านิรภัย

รองเท้านิรภัย (Safety Footwear)

สอบถาม
วัสดุดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำ (MARINE SORBENTS)

ใช้ในงานทำความสะอาดน้ำมันบนผิวน้ำ แน่นหนา ไม่เป็นขุย ถือได้สะดวก ง่ายต่อเคลื่อนย้าย

สอบถาม
แว่นตานิรภัย ยี่ห้อ KINGS

จากประเทศ SINGAPORE มาตรฐานสินค้า : ANSI Z87.1, EN166

สอบถาม