บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด
โทร 02 148 5473-4, 095-481-9161, 099-595-4178, 095-530-2968, 095-530-3916
  • th

ถังดับเพลิง


ถังดับเพลิง

9. ถังดับเพลิง

 

สินค้าโปรโมชั่น เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น!!!

 

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ABC)

ถังดับเพลิงชนิดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ดับไฟ BC

เครื่องดับเพลิงสารระเหย ชนิด FE (36) BF2000
CLEAN AGENT NON C.F.C. (ABC)

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ (ยาว 20 เมตร, 30 เมตร)
 

 

ลำดับ รายการ ปกติ SALE 10 ถัง
1 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ (4A5B) 1,000 650 600
2 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 15  ปอนด์ (4A5B) 1,100 690 650
3 ถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด  5  ปอนด์ 2,000 1,250 1,150
4 ถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด  10  ปอนด์ 2,500 1,550 1,350
5 ถังดับเพลิงชนิด BF2000 ขนาด  10  ปอนด์  3,200 1,950 1,850
6 ถังดับเพลิงชนิด BF2000 ขนาด  15  ปอนด์ 3,900 3,050 2,850

 

 

ลำดับ รายการ ปกติ SALE
1 สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ (ยาว 20 เมตร, 30 เมตร)    
  -  สีขาว   ขนาด  1.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร) 140 90
  -  สีขาว   ขนาด  2.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร) 170 110
  -  สีแดง   ขนาด  1.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร) 150 100
  -  สีแดง   ขนาด  2.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร) 190 150
2 ข้อต่อสวมเร็ว ชนิดอลูมิเนียม    
  - ขนาด 1.5"  ออก 2.5" 950 650
  - ขนาด 2.5"  ออก 2.5"  950 650
3 ข้อต่อสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง    
  - ขนาด 1.5"  ออก 2.5" 1,650 1,350
  - ขนาด 2.5"  ออก 2.5"  1,650 1,350