บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด
โทร 02 148 5473-4, 095-481-9161 Line ID : @550ygvxs
  • th

About Us


About Us

 

บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด

 

บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของเพื่อนวิศวกรหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และมีจุดมุ่งหมายตรงกันในการประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม ด้วยการวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ หลายโครงการที่ผ่านมา เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าอย่างมากมาย โครงการทุกโครงการที่ผ่านมา คือภาพสะท้อนของแนวคิด และภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิชั่น จำกัด ได้มุ่งเน้นผลงาน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบตรงตามสัญญา และที่สำคัญราคาเหมาะสม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่สุด

นอกจากนี้ทีมผู้บริหารยังเล็งเห็นธุรกิจที่ควบคู่กับการทำงานด้านวิศวกรรม คือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจึงได้ทำการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร